THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG AN

Thủ tục quy định thuộc Công An xã thực hiện

PHỤ LỤC XI

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /12/2021 ca UBND tnh Qung Nam)
 

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện
Trực tiếp Trực tuyến Bưu
chính
  1.004222.01 Đăng ký thường trú X X  
  1.003197.01 Xóa đăng ký thường trú X X  
  1.010038.01 Tách hộ X X  
  1.010041.01 Xác nhận thông tin về cư trú X X  
  1.010039.01 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú X X  
  1.004194.01 Đăng ký tạm trú X X  
  1.010028.01 Xóa đăng ký tạm trú X X  
  1.002755.01 Gia hạn tạm trú X X  
  2.001159.0 Thông báo lưu trú X X  
  1.003677.01 Khai báo tạm vắng X X  
  1.010040.01 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú X X  

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây