LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

PHỤ LỤC VII
LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)
 
STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Cách thức thực hiện
Trực tiếp Trực tuyến Bưu chính
I Lĩnh vực Trồng trọt
1 1.008004.000.0 0.00.H47 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa X X X
II Lĩnh vực Thủy lợi
2 2.001621.000.0 0.00.H47 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện) X X X
3 1.003446.000.0 0.00.H47 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã X X X
4 1.003440.000.0 0.00.H47 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã X X X
III Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai
5 2.002163.000.0 0.00.H47 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu X X X
6 2.002162.000.0 0.00.H47 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh X X X
7 2.002161.000.0 0.00.H47 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai X X X
8 1.010091.000.0 0.00.H47 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội X   X
9 1.010092.000.0 0.00.H47 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội X   X
IV Lĩnh vực Khoa học, công nghệ và Môi trường
10 1.008838.000.0 0.00.H47 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích X X X

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây