LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC IX
LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)
 
STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Cách thức thực hiện
Trực tiếp Trực tuyến Bưu chính
I Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
1 1.004441 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học X X X
2 1.004492 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập X X X
3 1.004443 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại X X X
4 1.004485 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập X X X
5 2.001810 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) X X X

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây