TTHC theo lĩnh vực: Pháp quy

STT Mức độ Ngày ban hành Cách thức thực hiện File
1 QĐ 2582/QĐ- UBND 21/09/2020 Quy trinh nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực KHCN-MT về tiếp cận nguồn Gen
2 phụ lục mức độ 3 02/07/2020 phụ lục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp xã
3 QĐ 1776/QĐ-UBND 02/07/2020 Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn Tỉnh
4 QĐ 1941/QĐ- UBND 21/07/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Nội vụ
5 QĐ 2258/QĐ- UBND 17/07/2020 Danh mục thủ tục hành chính ve khen thuong Dan quan tư ve
6 QĐ 1870/QĐ- UBND 14/07/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuoc so KHĐT
7 QĐ 1777/QĐ- UBND 02/07/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuoc so NN PTNT
8 Quyết định 1745/QĐ-UBND 30/06/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
9 Quyết định 1726/QĐ-UBND 29/06/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp
10 Quyết định 1704/QĐ-UBND 24/06/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở GTVT
11 Quyết định 1535/QĐ-UBND 05/06/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở KHĐT
12 Quyết định 1450/QĐ-UBND 29/05/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở Thông tin và truyền thông
13 Quyết định 1446/QĐ-UBND 28/05/2020 Danh mục thủ tục hành chính linh vực BHXH thuộc phạm vi quản lý của Sở LĐTBXH
14 Quyết định 1430/QĐ-UBND 27/05/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thanh tra Tỉnh Quảng Nam
15 Quyết định 1425/QĐ-UBND 27/05/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở LĐTBXH về hỗ trợ dịch Covid-19
16 Quyết định 1366/QĐ-UBND 21/05/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở văn hóa thể thao và du lịch
17 Quyết định 931/QĐ-UBND 01/04/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc sở giao thông vận tải
18 Quyết định 797/QĐ-UBND 24/03/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở kế hoạch và đầu tư
19 Quyết định 795/QĐ-UBND 24/03/2020 Danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở LĐTBXH
20 Quyết định 1213 29/04/2020 QĐ bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp xã thuộc thẩm quyền của Sở y tế
21 Chỉ thị 12/CT-UBND 17/04/2020 Tăng cường khia thác, sử dụng cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn Tỉnh
22 Công văn 1694/UBND-KSTTHC 27/03/2020 Tăng cường thực hiện TTHC qua hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích
23 Thư ngõ 03/04/2020 Thư ngõ về sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia
24 Công văn 2061/UBND-KSTTHC 14/04/2020 Về nhóm dịch vụ công phục vụ cho người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia
25 Quyết định 1053/QĐ-UBND 10/04/2020 QĐ Danh muc TTHC moi, sửa đổi, bổ sung thuộc sở TNMT
26 Quyết định 3507/QĐ-UBND 05/11/2019 Đơn giản hóa TTHC về Công thương
27 Quyết định 3503/QĐ-UBND 07/11/2019 Đơn giản TTHC về Trồng trọt
28 QĐ 3502/QĐUBND 05/11/2019 Đơn giản hóa TTHC về đường bộ
29 QĐ 3401/QĐ-UBND 28/10/2019 TTHC thuộc sở giao thông vận tải
30 Quyết định 3400/QĐ-UBND 28/10/2019 TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở y ế
31 Quyết định 3393/QĐ-UBND ngày 25/10&# 25/10/2019 TTHC sửa đổi bổ sung của sở kế hoạch đầu tư
32 Quyết định 3339/QĐ-UBND 21/10/2019 Uỷ quyền giải quyết TTHC lỉnh vực TNMT
33 Quyết định 3200/QĐ-0UBND 07/10/2019 Thủ tục hành chính nơi tiếp nhận và trả hồ sơ
34 Quyết định 3225/QĐ-UBND 09/10/2019 Thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư
35 Quyết định 3119/QĐ-UBND 07/10/2019 Thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp
36 Quyết định 971/QĐ-UBND 28/03/2019 Thủ tục hành chính thuộc sở nội vụ
37 Quyết định 989/QĐ-UBND 29/03/2019 Thủ tục hành chính thuộc sở nông nghiệp
38 QĐ 1171/QĐ-UBND 22/04/2019 thủ tục hành chính thuộc sở Nông nghiệp
39 QĐ 1257/QĐ- UBND 26/04/2019 Danh mục thủ tục hanh chính tại bộ phận một cửa
40 Quyết định 1258/QĐ-UBND về phê duyệt các da 26/04/2019 Danh mục thủ tục hành chính trên địa bàn xã
Văn bản chỉ đạo

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 124 | lượt tải:117

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 76 | lượt tải:23

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 121 | lượt tải:28

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 128 | lượt tải:26

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 18/03/2022

lượt xem: 165 | lượt tải:59
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây