STT Tên TTHC Mức độ Cơ quan thực hiện File
1 QĐ bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp xã thuộc thẩm quyền của Sở y tế Quyết định 1213 UBND xã Quế Long
2 Tăng cường khia thác, sử dụng cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn Tỉnh Chỉ thị 12/CT-UBND UBND xã Quế Long
3 Về nhóm dịch vụ công phục vụ cho người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia Công văn 2061/UBND-KSTTHC UBND xã Quế Long
4 QĐ Danh muc TTHC moi, sửa đổi, bổ sung thuộc sở TNMT Quyết định 1053/QĐ-UBND Sở Giáo dục và Đào tạo
5 Thư ngõ về sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia Thư ngõ UBND xã Quế Long
6 Tăng cường thực hiện TTHC qua hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích Công văn 1694/UBND-KSTTHC UBND xã Quế Long
7 Đơn giản TTHC về Trồng trọt Quyết định 3503/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
8 Đơn giản hóa TTHC về đường bộ QĐ 3502/QĐUBND UBND xã Quế Long
9 Đơn giản hóa TTHC về Công thương Quyết định 3507/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
10 TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở y ế Quyết định 3400/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
11 TTHC thuộc sở giao thông vận tải QĐ 3401/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
12 TTHC sửa đổi bổ sung của sở kế hoạch đầu tư Quyết định 3393/QĐ-UBND ngày 25/10&# Sở Giáo dục và Đào tạo
13 Uỷ quyền giải quyết TTHC lỉnh vực TNMT Quyết định 3339/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
14 Thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư Quyết định 3225/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
15 Thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp Quyết định 3119/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
16 Thủ tục hành chính nơi tiếp nhận và trả hồ sơ Quyết định 3200/QĐ-0UBND UBND xã Quế Long
17 Danh mục thủ tục hành chính trên địa bàn xã Quyết định 1258/QĐ-UBND về phê duyệt các da UBND xã Quế Long
18 Danh mục thủ tục hanh chính tại bộ phận một cửa QĐ 1257/QĐ- UBND UBND xã Quế Long
19 thủ tục hành chính thuộc sở Nông nghiệp QĐ 1171/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
20 Thủ tục hành chính thuộc sở nông nghiệp Quyết định 989/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
21 Thủ tục hành chính thuộc sở nội vụ Quyết định 971/QĐ-UBND UBND xã Quế Long
22 Đăng ký khai sinh Quyết định số 4079 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Q UBND xã Quế Long
23 Thủ tục Đăng ký kết hôn Quyết định số 4079 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Q UBND xã Quế Long
24 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Quyết định số 4079 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Q UBND Tỉnh
25 4. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Quyết định số 4079 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Q UBND Tỉnh
26 Thủ tục đăng ký khai tử Quyết định số 4079 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Q UBND xã Quế Long
Văn bản chỉ đạo

Công văn 294 của UBND huyện Quế Sơn

CV 294 Tăng cường công tác xử lý liên quan đến dịch bệnh Covid 19

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 55 | lượt tải:9

CV 1779

Công văn 1779 tỉnh Quảng Nam về thực hiện CT 16 TTg

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 174 | lượt tải:75

Công văn 292 của UBND huyện Quế Sơn

Công văn 292 về thực hiện CV 1779 và CT 16 TTg

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 27 | lượt tải:11

Quyết định số 29 /QĐ-UBND

Quy chế tổ chức lễ tang xã

Thời gian đăng: 08/04/2020

lượt xem: 21 | lượt tải:9

Báo cáo số 29 /BC-UBND của UBND xã

BC tính hình KTXH-ANQP quý 1.2020

Thời gian đăng: 08/04/2020

lượt xem: 22 | lượt tải:11
Rượu vang F
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây