Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Số kí hiệu 07/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/01/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/03/2021
Thể loại Nghị quyết
Lĩnh vực Nông thôn mới
Ocop
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Người ký Phan Việt Cường

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Nghị quyết"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
11/2022/NQ-HĐND - NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21
tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm
nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên,
thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp
tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12/2022/NQ-HĐND - NGHI ̣QUYẾT
Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình,
trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14/2022/NQ-HĐND - NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện
hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và
đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19/NQ-HĐND - Nghị quyết 19 HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022
43/2021/NQ-HĐND - Nghị quyết 43 của HĐND tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
hc1
Văn bản chỉ đạo

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 742 | lượt tải:383

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 597 | lượt tải:89

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 807 | lượt tải:164

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 711 | lượt tải:91

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 18/03/2022

lượt xem: 814 | lượt tải:129
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây