Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 11/2022/NQ-HĐND 20/04/2022 NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê
2 12/2022/NQ-HĐND 20/04/2022 NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3 14/2022/NQ-HĐND 20/04/2022 NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4 19/NQ-HĐND 27/12/2021 Nghị quyết 19 HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022
5 35/2021/NQ-HĐND 28/09/2021 Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
6 Quyết định sô 123/QĐ-UBND 20/07/2021 Quyết định về việc công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách xã năm 2020
7 Số 122/QĐ-UBND 18/07/2021 QĐ phân công nhiệm vụ của Công chức UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026
8 Số 121/QĐ-UBND 18/07/2021 Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026
9 Số 120/QĐ-UBND 18/07/2021 Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026
10 Số 38/TB-UBND 25/07/2021 Thông báo tuyển dụng
11 Quyết định công nhận gia đình văn hóa năm 2019 22/10/2019 Quyết định công nhận gia đình văn hóa năm 2019
12 Quyết định công nhận số 185/QĐ-UBND ngày 26 13/07/2020 Danh sách hộ nghèo, cận nghèo 2019
13 Báo cáo số 54 /BC-UBND của UBND xã 17/06/2020 BC tình hình KTXH-ANQP 6 thàng đầu năm
14 Báo cáo số 23 /BC-UBND của UBND xã 09/03/2020 Báo cáo công tác CCHC giai đoạn 2011-2020
15 Báo cáo số 29 /BC-UBND của UBND xã 11/03/2020 BC tính hình KTXH-ANQP quý 1.2020
16 Quyết định số 29 /QĐ-UBND 29/03/2020 Quy chế tổ chức lễ tang xã
17 Công văn 294 của UBND huyện Quế Sơn 31/03/2020 CV 294 Tăng cường công tác xử lý liên quan đến dịch bệnh Covid 19
18 Công văn 292 của UBND huyện Quế Sơn 31/03/2020 Công văn 292 về thực hiện CV 1779 và CT 16 TTg
19 CV 1779 31/03/2020 Công văn 1779 tỉnh Quảng Nam về thực hiện CT 16 TTg
20 số 102/BC-UBND 11/12/2019 BÁO CÁO TỔNG KẾT UBND 2019
21 Quyết định 104/QĐ-UBND ngày 17/5� 16/05/2019 Quy chế hoạt động tổ tiếp nhận và trả kết quả TTHC trên địa bàn xã
22 194 /QĐ-UBND 05/12/2018 Quyết định công nhận thoát nghèo, cận nghèo năm 2018 theo Nghị quyết 13
23 số 109/BC-UBND 26/11/2018 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
24 DANH SÁCH HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO 2019 21/11/2018 DANH SACH HO NGHEO
25 82/BC-UBND 11/09/2018 BC 9 tháng tình hình KTXH-ANQP năm 2018
26 Thực lực 2019 25/09/2018 Danh sách thực lực NVQS năm 2019
27 VĂN BẢN 20/08/2018 BÁO CÁO THÁNG 8
28 BÁO CÁO 19/08/2018 DANH SÁCH NHÀ Ở THEO QĐ 22
29 120/QĐ-UBND 10/01/2017 Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020
30 1654/BTTTT-UDCNTT 26/05/2008 Văn bản số 1654/BTTTT-UDCNTT của Bộ TT&TT ban hành ngày 27/05/2008 Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg (Cổng thông tin điện tử&
31 310/BTTTT-ƯDCNTT 09/02/2012 Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
32 4622/BGDĐT-CNTT 07/11/2016 Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
hc1
Văn bản chỉ đạo

2155/BTNMT-TCMT

HƯỚNG DẪN Thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 619 | lượt tải:315

14/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 498 | lượt tải:73

12/2022/NQ-HĐND

NGHI ̣QUYẾT Quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 685 | lượt tải:121

11/2022/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viê

Thời gian đăng: 04/05/2022

lượt xem: 603 | lượt tải:72

46/QĐ-UBND

Quyế định số 46 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 18/01/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 14&

Thời gian đăng: 18/03/2022

lượt xem: 713 | lượt tải:112
bàn giám đốc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây