Danh bạ Điện thoại cơ quan xã Quế Long

Danh bạ điện thoại Cơ quan Quế Long
                                                        DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
(Email)
  UBND xã Quế Long   023.5388.5388 ubndquelong@gmail.com
  Đảng ủy xã Quế Long   02353.655.303  
  Công an xã Quế Long   02353.655.361  
  BCH Quân sự   02353.655.709  
  UBMTTQVN xã   02353.655.364  
  Trạm y tế   02353.655.084  
  http://quelong.gov.vn  
I Đảng ủy      
  Đỗ Đình Hùng Bí thư Đảng ủy 0905.942.188
0914.402.520
 
  Trần Thị Bích Liên Phó bí thư TT 0905.109.171  
  Văn phòng Đảng ủy      
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh CB Văn phòng 0345.603.588  
  Trần Hữu Tuấn CB Dân Vận 0768.540.345  
  Nguyễn Trung Tiến CB Tuyên giáo 0905.129.961  
II HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN      
  Lê Văn Nhân UVBTV – Chủ tịch 0983.484.754  
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Phó Chủ tịch - TT 0345.603.588  
         
III ỦY BAN NHÂN DÂN      
  Hồ Anh Trung Chủ tịch UBND 0935.292.503
0989.292.503
0833.292.503
hoanhtrung@gmail.com
  Đỗ Thị Linh Phượng Phó Chủ tịch UBND 0905.482.982  
1 Văn phòng UBND      
  Trần Thị Thanh Hoa Công chức Văn phòng – Thống kê 0773.640.142
0853.033.290
 
  Huỳnh Thị Ánh Tuyết Cán bộ VP (Nội vụ - TĐKT) 0984.852.327  
  Trần Thị Mỹ Huệ Văn thư - Thủ quỹ 0935.631.312  
2 Ban Công An xã      
  Đỗ Văn Hùng UVUBND -Trưởng Công An 0983.659.799  
  Âu Quốc Huy Phó Trưởng Công An 0364.203.054
0914.341.101
 
  Trần Văn Thắng Công an viên Thường trực 0868.204.707  
3 Ban Chỉ huy Quân sự      
  Trần Minh Phượng UVUBND - Chỉ huy trưởng Quân sự 0377.422.178  
    Phó Chỉ huy trưởng Quân sự    
4 Cán bộ công chức UBND      
  Nguyễn Thị Minh Hiếu Công chức Tư Pháp – Hộ tịch 0365.148.853
0919.632.162
 
  Hà Thị Tài Công chức VHXH (Phụ trách LĐTBXH) 0977.034.577  
  Bùi Thị Thùy Dung Công chức Tài chính – Kế toán. 0905.784.958  
  Trần Thanh Châu Công chức Địa chính – Môi trường 0336.407.297
0905.192.319
 
  Trần Thanh Tùng Công chức Địa chính – Xây dựng – Chuyên trách NTM 0935.608.744
0917.552.981
 
  Trần Long Công chức VHXH (Phụ trách VHTT) – Đài TT 0973.424.317
0943.019.841
 
5 CB Không chuyên trách UBND      
  Đỗ Văn Kiên Cán bộ Nông lâm 0909.78.11.09  
  Bùi Xuân Lễ Cán bộ Thú Y 0377.651.315  
         
6 Trạm y tế      
  Phan Thị Lê Hồng Trưởng trạm y tế 0905.101.858  
7 Trường THCS      
  Nguyễn Đình Thơm Hiệu trưởng 0963.290.326  
8 Trường Tiểu học      
  Đỗ Thị Lựu Hiệu trưởng 0367.084.757  
9 Trường Mẫu giáo      
  Nguyễn Thị Đào Hiệu trưởng 0385.692.124  
10 Dân số      
  Nguyễn Thị Thu Phương Cán bộ 0934.714.634  
11 Gia đình & Trẻ em      
  Bùi Xuân Lễ Cán bộ 0377.651.315  
IV Mặt trận các đoàn thể      
1 TT UBMTTQVN      
  Lê Thị Thanh Hoàng Chủ tịch UBMTTQVN 0774.424.283  
  Trần Hữu Tuấn Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0768.540.345  
2 Đoàn Thanh niên      
  Nguyễn Trung Tiến Bí thư 0905.129.961  
    Phó bí thư    
3 Hội Nông dân      
  Đỗ Văn Kiên Chủ tịch 0909.78.11.09  
  Âu Quốc Huy Phó chủ tịch 0364.203.054
0914.341.101
 
4 Hội LH Phụ nữ      
  Trương Thị Diễm Hạnh Chủ tịch 0905.342.900  
  Nguyễn Thị Thu Vân Phó chủ tịch 0977.029.470  
5 Hội CCB      
  Hồ Văn Xuân Chủ tịch 0775.469.014  
  Bùi Xuân Quế Phó chủ tịch 0975.252.677  
V Công đoàn      
  Trần Thị Bích Liên Chủ tịch 0905.109.171  
  Hồ Văn Xuân Phó chủ tịch 0775.469.014  
VI Hợp tác xã      
  Đỗ Văn Kiên Giám đốc HTX NN 0909.781.109  
  Hà Thị Thọ Giám đốc HTX Gà Tre Đèo Le  
 
VII Ban nhân dân thôn      
  Thôn Xuân Quê      
  Đặng Hữu Quang Trưởng BND thôn 0334.058.342  
  Hồ Quang Vinh Bí thư chi bộ 0976.822.349  
  Lê Ngọc Trai CAV kiêm TĐT    
  Thôn Lãnh An      
  Lê Liêm Trưởng BND thôn 0382.186.923  
  Đặng Ngọc Năm Bí thư chi bộ 0934.708.938  
  Lê Quang Nho CAV kiêm TĐT    
  Thôn Lộc Thượng      
  Phạm Hữu Đường Trưởng BND thôn 0388.440.513  
  Phạm Văn Nghĩa Bí thư chi bộ 0378.910.305  
  Lê Minh Thuận CAV kiêm TĐT    
  Thôn Trung Thượng      
  Nguyễn Thị Tài Trưởng BND thôn 0378.911.692
0938.486.780
 
  Hà Ngọc Lộc Bí thư chi bộ 0779.026.126  
  Phạm Văn Hiếu CAV kiêm TĐT    


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây